I samband med renoveringar finns det många frågetecken att räta ut. Några av dem rör sig om moment som man får göra på egen hand, respektive dem som måste utföras av fackman. Vi rätar ut dessa frågetecken så att din renovering går så smidigt som möjligt.

För att få ned kostnaderna under renoveringen (speciellt i storstäderna där priserna tenderar att vara högre) är det många hus- eller bostadsrättsägare som väljer att ta itu med arbetsmomenten självmant utan att leja en hantverkare i Stockholm eller på annan ort. Men för att inte ramla i renoveringsfällan och dra på sig husskador som inte täcks av försäkringarna på grund av felaktigt utförda uppgifter, måste du vara på det klara med vad som är lagligt och inte att lägga vantarna på.

Elarbeten utförs av legitimerad yrkeskunnig

I stort sett allt som har med el och installationer att göra bör och ska utföras av diplomerad elinstallatör. Detta för att ditt hus i annat fall kan drabbas av bränder och kortslutningar. Det finns dock enkla moment som du som lekman själv kan göra som att installera en dörrklocka eller byta glödlampa, men även om du själv älskar att löda och mixtra med kablar på fritiden, får du inte utföra större elarbeten själv, hur mycket det än kliar i fingrarna. Saker du emellertid får utföra, utöver ovan nämnda exempel, listas nedan:

  • Byte av lamphållare
  • Montering av stickproppar
  • Reparation av skarvsladdar
  • Byta strömbrytare eller vägguttag i kapsling/dosa (max 16 A)

VVS-jobb är till för den erfarne

Allt som rör värme- och vattenledningar måste också lejas bort till en hantverkare. Det står alldeles för mycket på spel för att själv leka Super Mario och ge sig i kast med svårhanterliga rör. Gör du det och huset drabbas av vattenskador, står du där, glad i hågen, utan att din försäkring täcker problemen. Du kan även bli skadeståndsskyldig och detsamma gäller om du leker med elen eller värmen. Om du vill vara säker på att anställa en seriös rörmokare eller elektriker, är det alltid bra att ta flera offerter och att be om referenser.