Att gå på auktioner är ett populärt nöje, inte minst under sommaren. Det går dessutom att hitta fina saker till riktigt bra priser, men då bör man ha lite is i magen.

Först och främst är det alltid bra att vara påläst när man kommer till en auktion. Man bör också ha en uppfattning om vad man letar efter. Visst kan man göra spontanfynd, men störst chans att ropa hem något riktigt bra har man om man bestämt sig i förväg för vad det är man vill ha, och har läst på i ämnet. Det kan också vara bra att besöka några auktioner i förväg, så att man har en uppfattning av vad saker brukar gå för, och vad som är rimligt att betala.

Innan själva auktionen startar är det visning av de objekt som kommer att ropas ut. Det är då man som köpare har möjlighet att inspektera dem. På en kvalitetsauktion kommer sakerna att ha granskats ordentligt om firmans anställda, men det är oftast inte på de auktionerna som man kan göra de bästa fynden. Fyndar gör man snarare på s.k. bondauktioner, men då gäller det att man undersöker objekten, och tittar efter eventuella skador ordentligt. Det kan också finnas stämplar eller andra kännetecken som visar var något har tillverkats, samt hur gammalt det är. Visningen är enda möjligheten att inspektera objekten innan de säljs, och allting säljs i befintligt skick. Det innebär att man inte har någon rätt att häva köpet om man hittar några fel efter att man ropat hem en vara. Däremot kan det gå att häva köpet om föremålet inte stämmer överens med den beskrivning som givits. I praktiken kan detta dock bara komma i fråga på auktioner som hålls av auktionshus.

Under visningen bör man bestämma sig för vilka föremål man är intresserad av, och vad man är beredd att betala för dem. Annars finns risken att man bjuder mer än man har råd med.

Att bjuda

Själva budgivningen går till så att auktionsförrättaren ropar ut objekten som säljs, och tar emot bud från köparna. Köparna kan ropa ut sina bud, eller göra tecken till auktionsförrättaren. Hos en del auktionshus kan man registrera sig, så att man får en lapp eller en ”spade” med ett nummer att hålla upp när man vill lägga ett bud.

Om man inte har möjlighet att närvara vid auktionen, men har sett att ett föremål man är intresserad av kommer att auktioneras ut, kan man lämna ett bud i förväg. Man anger då vilket föremål man är intresserad av, samt sitt maxbud. Om ingen annan bjuder över detta bud vid auktionen vinner man.

När ett bud höjs sker detta sällan krona för krona. Om ett föremål bjuds ut för under 100 kronor innebär varje nytt bud en höjning med 10 kronor, och om det ligger i intervallet mellan 100 och 400 kronor höjs buden med 25 kronor. På liknande sätt förhåller det sig med dyrare föremål: i de högre prisklasserna kanske man höjer med 1000 kronor varje gång. Detta kan dock variera något mellan olika auktionshus, och också beroende på om det rör sig om en specialauktion eller ej.