Skadedjur i hemmet är ingen trevlig upptäckt. Dessa ovälkomna hyresgäster är små för ögat och inte alltid lätta att upptäcka, men skadorna kan olyckligtvis bli desto större. Innan ett saneringsarbete påbörjats, kan det hunnit kalasas friskt på såväl kläder och matvaror – till och med husvirke.

man sprejar med bekämpningsmedel under trä skåp i köket  Men skadedjur innebär inte bara praktisk förstörelse. Det vållar naturligtvis också obehag och det är onekligen ingen trevlig vetskap att dela bostad med skadedjur. I vissa fall kan det också innebära sjukdom och smittspridning, vilket är förenat med hälsorisker. I ett drabbat hem behövs noggrann sanering följt av förebyggande åtgärder.

De vanligaste skadedjuren: sanera och förebygg

  • Vägglöss

Vägglusen följer ofta med hem, exempelvis från en utlandsresa. Upptäcks genom bett, ofta nattetid, som kliar och blöder. Se till att bagaget packas i resväskor av hårdplast. På plats är det en god idé att hålla välska och innehåll så långt från sängen som möjligt, gärna i badrum eller badkar. Undersök även hotellsängen efter svarta fläckar (djuret) eller fläckar av blod (spår från bett). Väl hemma packar du med fördel upp i bra belysning.

  • Pälsänger

Pälsänger och mal är två skadeinsekter som kan vara lättare att upptäcka för ögat. Pälsängern är en sorts skalbagge i färdigutvecklat stadium, och innan dess en larv. Den återfinns ofta i mattor, möbler och organiska textilier, såsom ylle och ull, päls eller dun.

  • Mal

Malen har vingar och därmed svår att ta miste på. Den livnär sig på textilier och upptäcks ofta genom oförklarliga hål i kläderna. För att slippa mal och pälsänger, är noggrann städning grundläggande: töm utrymmet, dammsug ordentligt (särskilt i sprickor och lister), frys eller värmebehandla textilier som förvarats i utrymmet. Rena textilier läggs sedan i påsar som försluts noga. Efter grundlig städning, används insektsmedel och eteriska oljor (rödcederolja är effektiv för att skapa ogynnsam miljö för ohyra). Gärna också klisterfällor. Undvik sedan att förvara rena och smutsiga kläder på samma plats.

  • Möss och råttor

Spillning är ett säkert tecken på möss eller råttor. Då dessa djur gnager på vad de kommer åt, kan de orsaka stora och kostsamma skador på allt från isolering och elledningar. Det kan även innebära smittspridning. För att slippa råttor och möss handlar det oftast om att se till att de inte hittar in. Håll utrymmen stängda samt täta lister, öppningar och springor. Sätt ut fällor om nödvändigt.